קורס זה בא להעמיק את ההכרות של תלמידי PDC עם הפרמקלצ'ר ההוליסטי שמתבטא מתוך התבוננות עומק בשניים-עשר העקרונות של דיוויד הולמגרן, וזאת מתוך ההנחה שיש ערך לייצור מכנה משותף רחב ולהקניית שפה משותפת. 


12 העקרונות של דיוויד הולמגרן לוקחים אותנו למסע מרתק כשרגל אחת בתוך הגות ותפיסה מערכתית רחבה, ורגל שניה במציאות היומיומית שבה אנו פועלים. 

הקורס מחולק ל-13 נושאים: כאשר הנושא הראשון הוא מבוא, האחרון הוא סיכום וכל אחד מהעקרונות של הפרמקלצ'ר לפי גישתו של הולמגרן תופס נושא אחד בפני עצמו ובוחן כל אחד מהם כמסגרת מחשבתית. 

קורס זה בא להעמיק את ההכרות של תלמידי PDC עם הפרמקלצ'ר ההוליסטי שמתבטא מתוך התבוננות עומק בשניים-עשר העקרונות של דיוויד הולמגרן, וזאת מתוך ההנחה שיש ערך לייצור מכנה משותף רחב ולהקניית שפה משותפת. 


12 העקרונות של דיוויד הולמגרן לוקחים אותנו למסע מרתק כשרגל אחת בתוך הגות ותפיסה מערכתית רחבה, ורגל שניה במציאות היומיומית שבה אנו פועלים. 

הקורס מחולק ל-14 נושאים: כאשר הנושא הראשון הוא מבוא, האחרון הוא סיכום וכל אחד מהעקרונות של הפרמקלצ'ר לפי גישתו של הולמגרן תופס נושא אחד בפני עצמו ובוחן כל אחד מהם כמסגרת מחשבתית.